سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
توانگرى در غربت چون در وطن ماندن است و درویشى در وطن ، در غربت به سر بردن . [نهج البلاغه]